OULUN LAITEPALVELU
 
Kone ja laitevuokraukset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Otsonointipalvelut


Teem­me si­säil­man­puh­dis­tuk­sia ja De­sin­fioin­te­ja Ou­lun­seu­dul­la.pois­tam­me si­säil­mas­ta epä­toi­vo­tut ha­jut, ku­ten al­ler­gian ai­heut­ta­jat,tu­pa­kan­ha­jut, eläin­ten­ha­jut,kal­man­ha­jut ja kaik­ki or­gaa­ni­se­ha­jut. Il­man ke­mi­kaa­li­jää­miä, tai mi­tää
hai­tal­li­siayh­dis­tei­tä. Lait­teem­me ovat te­hoil­taan ja omi­nai­suuk­sil­taan huip­pu­luok­kaa. Saat aina ha­jun­pois­tota­kuun.